Kur korumalı mevduatta çok önemli değişiklik

Kur korumalı mevduat hesabında ilk giriş yapanlar için vade sonu yaklaşırken, söz konusu paranın yeniden dövize yönelmemesi için düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre, tüzel kişilerde vade yenilemede hesabın ilk açıldığı kur devam edecek. Yani 23 aralıktan sonra 11 lira ve civarında hesap açan yatırımcılar için vade bitiminde aynı kur ile garanti devam edecek.

Konu ile ilgili düzenleme bu gece yayınlanan Resmi Gazete’de yer aldı.

Öte yandan alınan karar ile şirketlere de 3 aylık vadeli kur korumalı mevduat hesabı açma imkanı tanındı. Daha önce şirketlere 6 ay ve üstü şartı vardı. yeni düzenleme ile 3 ay vade ile de açılabilecek.

İşte o düzenleme:

21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

"