Ukrayna’dan gelecek tarım ürünlerinde kontrol kaldırıldı
Buğday

Ukray’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgelere ilişkin istisna getirildi.

Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna getirildi.

Buna göre; Türkiye’de gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi kontroller ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek.