Kur Korumalı’nın biteceği tarih belli oldu

Geçen yıl Aralık ayından bu yana uygulanan ve TL cinsi tasarrufların döviz karşısındaki değer kaybının karşılanmasını öngören Kur Korumalı Mevduat sistemine ilişkin çerçeve bir Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.

Karara göre KKH TL cinsinden açılacak, 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022’ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecek.

Faiz ve kâr payı oranları

Mevduata uygulanacak asgari faiz oranı politika faizinden düşün olamayacak. Ancak Merkez Bankası, yine politika faizinden düşük olmamak üzere yeni asgari faiz oranı belirleyebilecek. Azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en ez 300 baz puan üzerinde olacak.

Vade sonunda ödeme

Vade sonunda kurun vade başı kurundan düşük olması durumunda Merkez Bankası tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak. Vade sonu kur farkının ödenecek faiz ve kar payından da yüksek olması halinde aradık fark Merkez Bankası’na bildirilecek. Merkez Bankası bu tutarı hesap sahibine ödemek üzere ilgili bankaya aktaracak.

Vade sonundaki kurun vade başı kurundan düşük olması durumunda Merkez Bankası tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak.

Vade sonunda kur farkının, ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması halinde, kur farkı üzerinden hesaplanan tutar faiz/kar payından düşülerek Merkez Bankası tarafından destek hesabına aktarılacak. Bu tutarın eşit veya düşük olması halinde ise ödeme yapılmayacak.

Hesabın erken kapatılması halinde ne olacak?

Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun, vade başı kurundan yüksek olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

Kur fiyatı düşmüşse hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihteki kur üzerinden hesap güncellenecek. Oluşan fark banka tarafından destek hesabına aktarılacak. Aynı gün yapılmayan aktarıma Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı uygulanacak.

Merkez Bankası destek hesabına da nema ödeyecek

Karar kapsamında yapılacak desteklere ilişkin nakit tutarlar Merkez Bankası’nda açılacak ayrı bir destek hesabına aktarılacak. Merkez Bankası bu destek hesabına de politika faizinden az olmamak üzere nema ödeyecek.