Tüzel kişilerin dönüşen DTH ve altın hesaplarına da stopaj desteği

2021 yılı Aralık ayında kur korumalı mevduat desteği kapsamına alınarak, stopaj desteği sağlanan hesap çeşitlerine, yurt içi tüzel kişilerin ve gurbetçilerin döviz tevdiat hesapları ile dönüştürülen altın hesapları da eklendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, stopaj avantajından; yurt içi yerleşik kişilerin 20 Aralık 2021 itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan DTH’ları yararlanacak. Ayrıca yurt dışında yerleşik vatandaşların transfer edecekleri döviz tutarları karşısında açılan TL mevduat ve katılım hesapları da indirimli stopaj desteğinden yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı kararının ikinci maddesi ile de yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesaplarının da stopaj desteğinden yararlanması hükme bağlandı. Bu kalemde ayrıca bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilen mevduat ve katılma hesapları da yararlanabilecek.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi kapsamında yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak stopajları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarında dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen mevduat hesapları için stopaj yüzde 0 olarak uygulanıyor.