Torba Yasayla Merkez Bankası yasasına SÜRPRİZ hüküm ekliyor!
Merkez Bankası İstanbul Şubesi

Son günlerde en çok konuşulan kurumlar arasında olan Merkez Bankası ile ilgili ilginç bir yasa maddesi geliyor. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tekliflerinin bulunduğu torba yasada dikkat çeken bir madde bulunuyor. Bu maddenin yasallaşması halinde Merkez Bankası yasasına sürpriz bir hüküm ekleniyor.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve yatırım Sistemi kanunu ile bazı Kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklif şu şekilde:

“Madde 1-14/1/1970 tarih ve 2111 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanununun 40.maddesinin (III) numaralı fıkrana aşağıdaki bent eklenmiştir.

“C) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz”