Bankalardan yeni uygulama: Döviz almayacağım’ imzası atmayana kredi yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), Türk Lirası cinsinden kredilerin amacına aykırı kullanıldığına yönelik inceleme yapılması için talimat verdiğini duyurmasının ardından, bankalardan önlem için taahhütname adımı geldi

Bazı özel bankaların sadece ticari kredilerde, kamu bankalarının ise tüketici kredilerinde de şart koştuğu sözkonusu taahhütnameyi imzalayan müşteriler, kullandıkları kredi ile ‘amacına aykırılık teşkil eden işlemleri yapmayacağını’; tespiti halinde ise ‘bankayı sorumlu tutmayacağını’ kabul etmiş oluyor.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre taahhütnamede kredinin kullandırılma amacına aykırılık teşkil eden işlemler ise şöyle sıralanıyor:

Döviz ve altın alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması, yurtdışına transfer yapılması ve kripto varlıklara veya sermaye piyasası dışına aktarılması.

Bankacılık uzmanları BDDK incelemelerinin arttığını ve bankaların ‘kredi verdin, döviz aldı’ cezası yememek için bu tür bir önlem aldığını belirtirken, müşterinin kullandığı kredi ile yapacağı işlemin takibi yapılsa da serbest piyasa koşullarında bir yaptırımı olamayacağına, dolayısıyla bu taahhütname ile amacın cezadan kurtulmak olduğuna dikkat çekti.

Mevzuatla ‘kendiliğinden’ değişen sözleşme

Bir başka bankanın kur korumalı TL Vadeli Mevduat açanlara imzalatılan sözleşmede, ‘kendiliğinden’ uygulanma maddesi dikkat çekti. 5’nci maddede, “Sözleşme süresi boyunca mevzuatta yapılacak değişiklikler kendiliğinden sözleşmeye uygulanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kuruluşların bu sözleşme tarihinden sonra yapacakları açıklamalara ve düzenlemelere uygun olarak değişiklik olabileceği tarafınızca kabul edilmiştir” denildi.