Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, Karapınar Altın Gümüş Madeni Projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararını iptal etti
Koza Altın Çanakkale altın arama sahası

Koza Altın İşletmeleri tarafından Çanakkale Serçiler ve Terziler köyleri civarında yapılması planlanan Karapınar Altın Gümüş Madeni projesine mahkeme dur dedi.

Çanakkale 1.İdare Mahkemesi Karapınar Altın Gümüş Madeni projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararını iptal etti.

Konu ile ilgili olarak Koza şirketinden KAP’a şu açıklama yapıldı:

“Şirketimiz, Çanakkale ili Merkez ilçesi Serçiler ve Terziler köyleri civarında yapılması planlanan Karapınar Altın Gümüş Madeni Projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde 2020/763 E. dosya numarası ile dava açıldığını, Şirket olarak davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında müdahil olunduğunu, ilgili Mahkemece ara karar olarak dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini ve ilgili davada yargılamanın devam ettiğini gerek faaliyet raporlarında gerekse de bağımsız denetim raporlarında açıklamıştı.

Gelinen aşamada; Çanakkale 1. İdare Mahkemesi tarafından söz konusu davada ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiş olup Şirketimizce karara karşı temyiz yoluna başvurulacaktır. Bu durum Şirketimizin 2022 yılı üretim planını etkilemeyecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”