Hayalleri Olan Uyumaz grubu kurup borsada vurgun yaptılar!
Başkent Doğalgaz hisse senedi hareketi

Mevduat faizlerinin düşmesi, küçük yatırımcının bir kez daha borsaya yönelmesine neden oldu. Bu da borsadaki manipülatif operasyonları arttırdı. Telegram üzerinden “Hayalleri Olan Uyumaz” isimli kanal açıp, buradan hisse pazarlayan grubu SPK uzmanları ortaya çıkarttı. Çok sayıda küçük yatırımcının mağdur olduğu operasyonda 8 kişi hakkında suç duyurusunda  bulunuldu.

Konu ile ilgili olarak SPK’dan şu açıklama yapıldı:

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) pay piyasasında 26.10.2021-05.11.2021 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, “@hasanmese35” isimli Twitter hesabından ve “Hayalleri Olan Uyumaz” Telegram kanalından BASGZ payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda yer verilen kişiler tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca;
aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.11.2021 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

İŞTE O İSİMLER:

Kenan Yüksek, Mehmet Özcan, Tayfun Büyük, Ramazan Uslu, oğuzhan Çakıl, Hasan Bacak, Bektaş Üşümüş ve Hasan Meşe. Bu isimlere 6 ay işlem yasağı da getirildi.