Yapı Kredi’de İtalyanlar tamamen çıkıyor, Koç küçük yatırımcılara hisse alımı için çağrı yapacak!

UniCredit, Yapı Kredi’deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı satacak. Yüzde 18 pay Koç Holding tarafından 3,5 milyar liraya alınacak. İtalyan bankası UniCredit tarafından yapılan açıklamaya göre geri kalan yüzde 2 pay ise borsada satılacak.

Bu arada Koç Holding tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre holdingin bankadaki payı yüzde 50 eşiğini aştığı için holding zorunlu pay alım teklifinde bulunacak. UniCredit düzenleyici kurumların onayının ardından işlemin 2022’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Zorunlu pay alım teklifinde bulunacak

UniCredit’e ait Yapı Kredi sermayesinin yüzde 18’ine denk gelen 1 milyar 520 milyon 469 bin 231 TL nominal değerli Yapı Kredi Bankası paylarının alımına ilişkin kararlarının UniCredit’e iletildiği belirtildi.

Holding’den konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“30.11.2019 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş., UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) ve Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (“KFS”) arasında imzalanan YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca UniCredit tarafından YKB paylarının satışının planlanması durumunda, belirli süre ve koşullar ile Koç Holding’in satışa konu payların alımı için ön teklif verme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda UniCredit tarafından Şirketimize yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda, UniCredit’e ait YKB sermayesinin %18’ine denk gelen 1.520.469.231 TL nominal değerli YKB paylarının alımına ilişkin kararımız Unicredit’e iletilmiştir.

YKB paylarının devir bedeli, taraflarca 30.11.2019 tarihli sözleşmede mutabık kalınan esaslar uyarınca 1 TL nominal değerli paylar için 2,2980 TL olarak belirlenmiştir.

İşlem sonrasında Koç Holding’in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı SPK’nın Pay Alım Teklifi Tebliği’nde belirlenen %50 eşiğini aşacağından, Koç Holding için YKB’nin diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğacak olup, kapanışı takiben ilgili düzenlemeler uyarınca zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır.

Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi fiyatı

1) Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık (180 günlük) dönem içinde oluşan YKB hissesinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,3940 TL’den,

2) Pay alım teklifinde bulunan Şirketimiz tarafından, pay alım teklifini doğuran pay alımlarında ödenecek 2,2980 TL dahil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde YKB paylarına ödenen en yüksek fiyattan, düşük olmayacak şekilde belirlenecektir.

Devrin tamamlanması, BDDK ve SPK dahil yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınmasına tabidir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”