3.çeyrek bilançolarda Denizbank farkı! En yüksek kar artışını sağladı

Banka bilançoları büyük çapta tamamlanırken, şu ana kadar açıklanan tüm mali tablolar içerisinde en yüksek kar artışını Denizbank sağladı.

Denizbank’ın 3.çeyrek konsolide net karı önceki yıla göre %94 oranında artış göstererek 3,1 milyar TL’ye ulaştı. Denizbank 9 aylık sonuçlarını açıklayan bankalar arasındaki en yüksek kar artışını gerçekleştirerek; 9 aylık ve çeyrek bazlı %17,1’lik ROE (özkaynak karlılığı) ile 2021 yılının önceki çeyreklerine benzer şekilde sektör ortalamasının çok üzerinde bir başarı yakalamış oldu.  Denizbank’ın net kar artışında etkili olan unsurlar faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirleri ile güçlü tahsilatlar ve azalan kredi risk maliyetleri oldu.

RAKAMLARLA DENİZBANK

-Denizbank’ın faiz gelirleri TL kredilerdeki %24’lük büyüme ve kredilerin yeniden fiyatlanması ile birlikte %31’lik artış gösterdi.

-Denizbank’ın net ücret ve komisyon gelirleri, artan fonlama oranları ve ciro sonucu neredeyse iki katına çıkan ödeme sistemleri ücret ve komisyon gelirleri sayesinde %29’luk bir artış gerçekleşti. Ücret ve Komisyonların giderleri karşılama oranı da %70 ile sektör ortalamalarının epey üzerinde seyretmeye devam etti. Sektör ortalaması yüzde 47.

-Denizbank’ın gider yönetimi performansı sektör ortalamasının altında gerçekleşti. %36,4’lık (sektör: %37,1) Gider/Gelir rasyosu

-Denizbank’ın konsolide aktifleri yıl sonuna göre %14’lük bir yükseliş gerçekleştirmiş olup, net TL kredilerdeki %18’lik yükseliş aktif büyümesinde etkili olmuştur.

-Tüketici kredilerindeki yaklaşık %30’luk büyüme ile kredi kartlarındaki %40’ın üzerindeki artış, TL kredilerindeki yükselişte etkili olmuştur. Sektör ortalamalarının iki katını aşan büyüme sağladı.

-Kredi kartı adetlerinde ise 9 ayda %9’luk bir artış kaydedilmiş ve pazar payı %6.1’den, %7.1’e yükselmiştir.

-Tarım kredileri %17’lik büyüme sağlarken, 2020 yılında %43 olan pazar payı %45’e çıkmış ve özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü.

-Denizbank’ın müşteri mevduatı 2020 sonuna göre %12’lik bir büyüme gösterdi. Mevduat toplamının %32’sini oluşturan TL mevduattaki %26’lık artış büyümede etkili oldu.

-Denizbank seküritizasyon, sendikasyon ve diğer işlemlerle yılın ilk dokuz ayında toplamda 1,5 milyar ABD Doları taze kaynağı temin etmiştir.

SEKTÖRDE LİDERLİĞE OYNUYOR

Bu yılın 9 ayına göre bankaların çeşitli rasyolara göre performansları