Albaraka Türk’te genel müdür affını istedi!
albaraka genel müdürü melihşah utku istifa etti

Albaraka Türk Genel Müdürü Melihşah Utku, bugün görevden affını istedi. Genel Müdürün af talebi banka yönetimi tarafından kabul edildi. Melikşah Utku’nun yerine, bankanın Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr Temsah’ın vekalet edeceği belirtildi.

Melihşah Utku’nun emekli olduğu da belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklama Albaraka Türk tarafından bu akşam KAP’a bildirildi. Melihşah Utku’nun istifası bankacılık dünyası tarafından ilginc ve süpriz olarak karşılandı. Melihşah Utku ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman kalkan’a istifa etti.

İşte KAP açıklaması:

1. Bankamız Genel Müdürü Melikşah UTKU’nun 13.10.2021 tarihi itibariyle Bankamızdaki tüm görevlerinden fiili emeklilik nedeniyle ayrılma talebinin kabulüne,
2. Genel Müdüre ilişkin tüm görev, yetki ve sorumlulukları kullanmak üzere Bankamız Hazine ve Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Khodr TEMSAH’ın, Bankamızdaki mevcut görevlerine ilaveten “Genel Müdür Vekili” olarak atanmasına; “Genel Müdür Vekili” olarak atanan Malek Khodr TEMSAH’ın başta kredi komitesi üyeliği olmak üzere Genel Müdüre ilişkin tüm görev, yetki ve sorumlulukları kullanmasına,
3. Malek Khodr TEMSAH’ın birinci derece imza yetkisini “Genel Müdür Vekili” unvanı ile de kullanmasına,
4. Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman KALKAN’ın 13.10.2021 tarihi itibariyle Bankamızdaki görevlerinden istifasına ilişkin sunmuş olduğu mektup görülmüş olup, istifanın kabulüne, temsil ve ilzama ilişkin imza yetkilerinin iptaline,
5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 363/ (1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 22/ (1) inci maddesi çerçevesinde geçici olarak Melikşah UTKU’nun seçilmesine, 6. İşbu kararın icrasına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde alınması gereken izin ve yapılması gereken bildirim vb. tüm işlemlerin icrasına, karar verilmiştir.