ING Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğinde gerçekleştirdiği tasarruf odaklı finansal okuryazarlık programı Turuncu Damla ile 8. yılında yaklaşık 46 bin çocuk ve 1460 öğretmene ulaştı. 
ING Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğinde gerçekleştirdiği tasarruf odaklı finansal okuryazarlık programı Turuncu Damla ile 8. yılında yaklaşık 46 bin çocuk ve 1460 öğretmene ulaştı. Ulusal ve uluslararası platformlarda pek çok ödül alan Turuncu Damla projesi ile ING Türkiye, çocuklarda erken yaşta tasarruf bilinci oluşturmayı ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlıyor.  Program, sadece gerçekçi finansal kararlar alabilme yetkinliğini kazandırmak üzerine değil, aynı zamanda bu yetkinliği hayatın diğer alanlarında da başarı getiren karakter özelliklerine bağlayan bir eğitim modeline sahip.
Turuncu Damla projesi kapsamında verilen eğitimlerin etkisi ise Koç Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştirilen araştırma ile ölçümlendi. Turuncu Damla eğitimi etki ölçüm sonuçları, eğitimin Türkiye dahil dünyanın birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkesinde gözlemlenen ‘rekabete eğilimdeki cinsiyet farklılığını’ tamamen ortadan kaldırdığını, eğitim alan kız çocuklarının rekabete yatkınlığının, eğitim alan erkek öğrenciler ile aynı seviyeye çıktığını ortaya koyuyor.