Garanti BBVA, TURMEPA ile beraber Marmara Denizi’nde yüzey temizliği ve deniz temizliği konusunda eğitimleri kapsayan Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçiriyor
Garanti BBVA, TURMEPA ile beraber Marmara Denizi’nde yüzey temizliği ve deniz temizliği konusunda eğitimleri kapsayan Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçiriyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, 15 yıldan uzun süredir sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve eşitsizliklerle mücadele için inisiyatifler alıyoruz. Bu yaklaşımı, gerek ürün ve hizmetlerimizde, gerekse doğrudan çevrenin korunmasına yönelik attığımız adımlarda her vesileyle ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda hem ülkemizde hem de dünyada pek çok ilki gerçekleştirerek iş dünyasının dönüşümüne öncülük ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerle bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya 51 milyar TL’yi aşan kaynakla katkı sağladık. Sürdürülebilirlik politikamız ve iklim kriziyle mücadele kapsamında çevreye olan etkimizi yönetmek bizim kırmızı çizgimiz. İklim krizinin etkilerini çok çeşitli alanlarda deneyimliyoruz, geçtiğimiz aylarda da bir yansımasını maalesef denizlerimizde gördük. Doğa bu kez farklı bir şekilde alarm verdi ve deniz ekosisteminde yaşayan binlerce canlı türünü etkileyen müsilaj sorunu kendini çok güçlü bir şekilde gösterdi.Bu nedenle TURMEPA’yla denizlerimizin temizlenmesi ama daha da önemlisi deniz temizliği konusunda gelecek nesillerin eğitilmesi ve farkındalığın artırılması için bir yola çıkıyor, Mavi Nefes Projesi’ni hayata geçiriyoruz” dedi.
Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllardır kirletilerek bu hale gelen ve artık yardım isteyen denizimizi kurtarmak için sadece bu gayretler yeterli değil… Bu konuda bilinç ve farkındalığın evlerimizde başlaması, bireylerin ve kurumların da üzerine düşeni yapması gerekiyor. Garanti BBVA olarak, bu konuda çözüm üretmek için çalışmaya hazırız. Denizlerimizin temizliğinin yanı sıra, problemin giderilmesinde büyük etki yaratacak ileri biyolojik arıtma sistemleri altyapılarının kurulması için hem finansman sağlamak hem danışmanlık vermek için de buradayız. Proje finansman alanındaki bilgi ve tecrübemizi ülkemizin menfaatleri için kullanmayı kendimize görev ediniyor, ihtiyacı olan yerel yönetimlere bu konuda bilabedel danışmanlık vermek istiyoruz. Umarız ki bu projeyle, bu değerli iş birliğiyle Marmara Denizi’ndeki ekosistemin iyileşmesine katkı sağlarken, gelecek kuşaklara daha temiz denizler bırakmaya da destek oluruz.”