16 yıl BDDK’da uzman ve başuzman görevlerinde bulunan Sühendan Enisel, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Genel Sekreteri olarak atandı.
Ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında mesleki gelişimi sağlamak amacıyla farklılaştırılmış deneyimler ve inovatif çözümler sunarak sektöre yönelik bilgi birikimini artırmak ve ödeme alanındaki faaliyetlerin gelişimini sağlamak misyonuyla kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin genel sekreterliği görevine Sühendan Enisel getirildi.
Sühendan Enisel kimdir?
2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Sühendan Enisel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) uzman yardımcısı olarak göreve başladı, 16 yıl BDDK’da uzman ve başuzman görevlerinde bulundu. BDDK’da çalıştığı süre içinde gözetim ve denetime tabi olan bankalar başta olmak üzere, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, varlık yönetim şirketleri, kartlı sistem kuruluşları, takas mahsup kuruluşları, bilgi alışverişi kuruluşlarının, mali bünyelerinin ve iç sistemlerinin analizi ve değerlendirilmesi, izin başvurularının sonuçlandırılması, mevzuata uyumlarının takibi, intibak işlemleri, yönetim yapılarının ve iş süreçlerinin analizi görevlerini yerine getirdi.
2017 yılından itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesinin takibi, iş modellerinin incelenmesi, organizasyon ve yönetim yapılarının izlenmesi, iç kontrol sistemlerinin etkinliği ile özkaynak yeterliliklerinin değerlendirilmesi çalışmalarından sorumlu olan grubun koordinatörlüğünü yürüten Enisel, 6493 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerini yorumlayarak, uygulamada görülen mevzuat boşluklarını gidermeye yönelik çalışmalarda bulundu.