BDDK, dijital bankaların faaliyet esaslarına yönelik taslak yönetmelik yayımladı. Taslakta sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet esasları düzenleniyor
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, dijital bankaların faaliyet esaslarına yönelik taslak yönetmelik yayımladı.
Taslakta sadece dijital kanallar üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyet esasları düzenleniyor. Buna göre, bu alanda faaliyet gösterecek kuruluşlar ise asgari sermaye tutarı 1 milyar TL olacak. Kapsam bünyesindeki kuruluşlar KOBİ boyutunu aşan ticari bankacılık alanlarında faaliyet gösteremeyecek.
Teminatsız nakdi kredi tutarı ise müşterinin aylık net gelirinin dört katını aşamayacak. Bilgi sistemlerinden sorumlu en üst düzey yönetici olarak belirtilen personelin en az genel müdür yardımcısı seviyesinde atanmış olması ve söz konusu yöneticinin aynı zamanda dijital bankanın yönetim kurulunun doğal üyesi olarak belirlenmiş olması şartı getiriliyor. Dijital bankanın finansman ürünlerinde diğer bankalara göre aşırı düşük fiyatlar veya mevduat ürünlerine aşırı yüksek faiz oranları uygulamak gibi agresif fiyat politikaları belirlemek suretiyle, hem kendi risk yönetim kapasitesini hem de finansal piyasaların güven ve istikrarını tehlikeye düşürdüğünün tespit edilmesi halinde, dijital banka kurum tarafından gerekli görülen her türlü tedbiri almakla yükümlü olacak