Merkez Bankası, bankaların ATM’lerinden yapılan havale ve eft ücretlerine zam yaptı. Yüzde 100’e varan artış Resmi Gazete’de yayınlandı.
Bir dönem bankaların kontrolsüz bir şekilde aldığı ücretlere sınırlamalar getiren Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ bankaların ATM makinalarından yapılan para transferine zam içeriyor. 
Yeni düzenleme ile Bin TL’ye kadar olan işlemler 4 TL, 1-50 bin arası EFT’ler 8 TL oldu.
Konu ile ilgili düzenlenen madde şu şekilde yer aldı:
“Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,60’ı” ibaresi “1,90’ı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.”