AXA, geçtiğimiz ay gerçekleşen hissedarlar toplantısında marka amacının faaliyetleri üzerindeki etkisini ölçmeyi ve artırmayı hedefleyen yeni ölçeği olan “AXA İlerleme Endeksi” ni (AXA For Progress Index) tanıttı.
AXA, “insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak” olarak tanımladığı marka amacını somutlaştırmak için “AXA İlerleme Endeksi” (AXA For Progress Index) adını verdiği yeni ölçeğini tanıttı. 
Marka amacının operasyonel entegrasyonunu kolaylaştırmak için oluşturulan bu yeni ölçek, AXA Grubu şirketlerine yerel stratejiler ve eylemlerindeki sürdürülebilir kalkınma odağını güçlendirmeleri için rehberlik edecek. Endeks ayrıca marka amacının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen ilerlemenin takibi ve ölçümüyle birlikte, her sene temel performans göstergelerine ilişkin verilerin raporlanmasını da sağlayacak. Bu sayede AXA, çevresel etkisini yakından takip ederek, çevresel faydasını artırma yönündeki çalışmalarına devam edecek.