Yapılacak bir düzenleme ile sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.
Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylemler kapsamında; varlık yönetim şirketleri için yasal altyapı oluşturulması yönünde adım atıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları İle Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik ile sektörün çalışma esasları düzenlendi.
Yeni yönetmeliğe göre mevcut durum itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para – sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların sadece donuk alacaklarının değil canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine satabilmesinin önü açıldı.
Süreçlere ilişkin yeni hükümler getirildi
Yönetmelikle varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanları ve alacakların devrine ilişkin süreçler tekrar düzenlenirken, muhasebe, finansal raporlama ve iç sistemlere yönelik yeni hükümler tesis edildi.
Ayrıca, finansal tüketicilerin korunmasına ve alacakların takibine yönelik süreçler de detaylı şekilde yönetmelik kapsamına alındı.
Buna göre yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve Pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek. Borçla ilgili yetkili olmayan üçüncü kişilere borçla ilgili herhangi bir şekilde bilgi verilemeyecek ve bu kişilerle iletişim kurulamayacak.
Borçluya ulaşılamadığı durumlarda, arama sayısı günde en fazla 3, mesaj sayısı ise 1 ile sınırlı tutulacak. Borçluya ulaşıldığı ve konunun aktarıldığı durumlarda ise borçlunun kayıt altına alınmış rızası bulunmadıkça bir sonraki aramaya kadar asgari 5 iş günü geçmesi gerekecek. Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirketinin elinde somut belgeler olmadıkça borcunu kabul etmeyen, herhangi bir uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak istemediğini açıkça ifade eden kişiler aranamayacak.