Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyelerinin 10 Haziran’daki toplantıda ekonomiye yüksek seviyede desteğin devam ettirilmesine karar vermeden önce, tahvil alım miktarında bir indirimi tartıştı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyelerinin 10 Haziran’daki toplantıda ekonomiye yüksek seviyede desteğin devam ettirilmesine karar vermeden önce, tahvil alım miktarında bir indirimi tartıştıkları açıklandı.
Yönetim Konseyi toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, ECB üyelerinin şu anda büyüme göreceli olarak hızlı olsa bile, piyasadan erken bir şekilde çekilmenin getirileri daha yukarı itmesinden, henüz yeterince güçlenmemiş bazı önemli sektörlerde büyümenin önününü kesmesinden endişe ettiklerini de gösterdi.
Tutanaklarda, “Cari ortamda finansal şartlarda bir sıkılaşmanın devam eden ekonomik toparlanmayı ve enflasyon için görünümü tehlikeye sokabileceğini belirtildi. Net varlık alımlarında, orta vadeli enflasyon görünümünde net bir iyileşme temelinde yapılmayan her türlü değişikliğin finansmanda ve finansal şartlardan gereksiz sıkılaşmaya yol açacağı endişesi dile getirildi” denildi.
Tartışmalar sonunda ECB üyelerinin ekonominin, getirilerden düzensiz bir artış riski yaratmadan varlık alımlarında anlamlı azaltma imkan vermek için “çok kırılgan” olduğuna karar verdikleri de vurgulandı.