Türkiye, korona virüs salgını nedeniyle turizmde uğranan iş gücü kaybında 4.sırada
Türkiye, korona virüs salgını nedeniyle turizmde uğranan iş gücü kaybında 4.sırada
BM’ye bağlı Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile Dünya Ticaret Örgütü’nün (UNWTO) yayımladığı raporda, pandeminin turizmde neden olduğu işgücü kaybının Yüzde 9.8 olduğu belirtiliyor.
Raporda şöyle deniyor: Turizmde çalışanlar diğer alanlarda yeniden istihdam edilebilseydi, uluslararası turizm talebindeki düşüşün etkisi biraz daha az olurdu ve diğer sektörlerdeki üretimle kısmen dengelenecekti. Ancak turiste bağımlı gelişmekte olan ülkelerde bunu yapmak kısa vadede zordu.”