Bankacılık sektöründe hedef baskısı artık hukuk sınırlarını da zorluyor. Yabancı ortaklı bankada çalışanlara  verilen sayıda satış yapacağına dair zorla tahhütname imzalatılıyor.
Bankacılık sektöründe hedef baskısı yok artık denilecek seviyeye ulaştı. Yabancı ortaklı bankanın Marmara Bölge Müdürü şube şube dolaşıp çalışanlara yıl sonuna kadar verilen hedefleri tutturacağına dair taahhütname imzalatmaya başladı. Son dönemde personele yaptığı baskı ile gündeme gelen bölge müdürü tarafından gündeme getirilen taahhütte yıl sonuna kadar belirli sayıda kredi kartı, sigorta ve kredi satışı yapacağına dair imza isteniyor.
Söz konusu belgeyi imzalamayan personelin iş akdinin fesih edileceği ima edilerek zorla dayatılıyor.
Yine yıl sonuna kadar taahhüt edilen satışların tamamlanmaması halinde de personel bu belgeye dayalı olarak işten atılacak.
HUKUKA AYKIRI
Öte yandan söz konusu taahhüttün yasal olarak kabul edilemeyeceği ve bunun bir mobbing belgesi olarak mahkemelere sunulabileceği belirtiliyor