Yabancıların hisse senedi stoku yüzde 25 azaldı
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, nisan ayında Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2020 yılsonuna göre yüzde 4,4 artışla 249.9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 593.5 milyar dolar oldu. Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yılsonunda -413.1 milyar dolar iken 2021 Nisan sonunda -343.5 milyar dolar seviyesinde geldi.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 sonuna göre yüzde 5,7 azalışla 88 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,5 artışla 106.4 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 25,9 artışla 52.8 milyar dolar oldu.
DİBS stoku yüzde 13 geriledi
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 26,8 azalışla 161.4 milyar dolar olarak açıklandı. Portföy yatırımları 2020 sonuna göre yüzde 6,5 azalışla 110 milyar dolara gerilerken yabancıların hisse senedi stoku 2020 sonuna göre yüzde 24,6 azalarak 22 milyar dolara düştü. Yabancıların DİBS stoku da yüzde 13 azalışla 7.5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 2,8 artışla 47.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,8 oranında artarak 66 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 97 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.