Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %4,5 artışla 144,7 milyar ABD doları oldu.
 TCMB, bankaların aylık döviz vaziyeti stokları, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi veri tabanı, ticari kredilere ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verileri ve merkez Bankası aylık döviz vaziyeti kaynaklarından derleyerek her ay hazırladığı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri raporunu yayımladı.
Merkezin raporuna göre;
Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %4,5 artışla 144,7 milyar ABD doları oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %1 artarak 58,5 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %5,5 artarak 62,3 milyar ABD doları oldu.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre %2,5 azalarak 8,7 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,1 azalarak 20,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %4,5 artışla 13,8 milyar ABD doları oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %1,5 artışla 16,0 milyar ABD doları oldu.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre %6,2 oranında artarak 56,7 milyar ABD doları oldu.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre %3,5 artarak 26,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %3,2 artarak 94,3 milyar ABD doları oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %5,0 artarak 64,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %4,1 artarak 80,2 milyar ABD doları oldu. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Nisan sonu itibarıyla 424 milyon ABD doları oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 177 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
2021 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %44,8’i ABD doları, %27,5’i Euro, %12,5’i TL ve %15,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.
2021 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 190,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %20,5, Merkez Bankası’nın %12,5, özel sektörün ise %67,0 oranında paya sahip olduğu gözlendi.
Kaynak: investing.com