Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın kuruluş noktasının tarım olduğunu ancak bugün sadece tarımı kurgulayan bir banka olmaktan çıktıklarını belirtti.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın kuruluş noktasının tarım olduğunu, ancak bugün sadece tarımı kurgulayan bir banka olmaktan çıktıklarını belirterek, bankanın tarım dışındaki sektörlere de kredi verdiğini söyledi.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bankanın hesaplarının görüşüldüğü KİT Komisyonu’na yaptığı sunumda bankanın aktif büyüklüğünün 943 milyar lira olduğunu, 743 milyar liralık krediyle ekonomiye destek verdiklerini belirterek, kredilerin 601 milyarının nakit, 142 milyar lirasının ise gayrinakdi kredilerden oluştuğunu söyledi. Çakar, kredilerin sektörel dağılımının tarımda yüzde 20, imalatta yüzde 19, ticarette yüzde 18, enerjide yüzde 8 olduğunu belirtti. Çakar, tarım sektöründe 2020 yılı sonu itibariyle 685 bin üreticiye 85 milyar TL kredi kullandırdıklarını kaydetti. Bugün itibariyle üretici sayısının 709 bin kişiye, tarımsal kredi miktarının ise 92 milyar TL’ye çıktığını ifade eden Çakar, bu kredilerin yüzde 65’inin işletme, yüzde 35’inin ise yatırım kredisinden oluştuğunu ifade etti.
Turizm sektörüne 135 milyar destek
Turizm sektörüne verilen kredilerin 135 milyar lira olduğunu belirten Çakar, “en fazla kredi kullandıran bankalar arasında yer alıyoruz. Turizm sektörünü desteklemeye devam ediyoruz. Otel kapalıysa ‘getir parayı öde’ demiyoruz. 3 ayda, 6 ayda bir faiz oranlarıyla yenilenmesi söz konusu” dedi.
Ziraat Bankası medya kuruluşlarını da kredi verebilir
Ziraat Bankası’nın hesaplarının görüşülmesi sırasında muhalefet milletvekilleri Demirören Grubu’na verilen 750 milyon dolarlık krediyi gündeme getirerek, “bu krediyle ilgili olarak mafya liderlerinden açıklamalar gelirken ne Ziraat Bankası ne de Demirören Grubu’ndan bir açıklama yapılmadığını” söylediler. Milletvekilleri, bu krediye ilişkin olarak ‘ Taksitleri ödenmeye başlandı mı? Hangi ipotekleri aldınız?” sorularını yönelttiler. Gelen çok sayıda eleştiri ve soru üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, Ziraat Bankası’nın inşaat, enerji, hizmet sektöründe olduğu gibi medya sektörüne de kredi verebileceğini belirtti. Çakar, “Söz konusu firma da, bu kapsamda kredi verilmiş bir firmadır. Firmanın kredileri canlı hesaplarda izlenmektedir. Ancak şunu belirteyim; Bankamız bu firmaya da bütün müşterilerinde olduğu gibi, bankacılık kuralı ne ise aynısı uygulanacaktır” dedi.
Ziraat Bankası reel sektörü de desteklemeli
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, milletvekillerinin bankanın misyonundan uzaklaştığı ve tarım sektörüne kullandırılan kredi miktarının düştüğü yönündeki eleştirilerini de yanıtladı. Ziraat Bankası’nın kuruluş misyonun tarım olduğunu, ancak bugün geldiği nokta itibariyle sadece tarımsal kesimi finanse etmek üzere kurgulanan bir banka olmaktan çıktığını ifade ederek, reel sektörü de desteklemesi gerektiğini söyledi. Ziraat Bankası’nın tarımın finansmanında yine ana kreditör bankalardan biri olduğuna vurgu yapan Çakar, sektörel olarak bankanın total büyümesi içinde payının düşmesinin o sektöre kredi verilmediği anlamına gelmediğini kaydetti.