Özel bir bankanın personellerin kendi aralarında yaptığı dahili konuşmayı kaydetmesi ve bunu iş akti feshinde kullanması mahkeme tarafından ihlal sayıldı.
Bankacılar arasında adeta şehir efsanesi gibi dolaşan “banka beni dinliyor” iddiaları bir mahkeme kararı ile kısmen doğru çıktı. 
Merkezi İstanbul’da bulunan özel bir bankanın şube personeli, bir başka şube personeli ile dahili hat üzerinden uygun olmayan konuşma yapması nedeniyle iş akti fesih edildi. Banka personeli iş akdi feshinin haksız yere yapıldığını öne sürerek, işe iade davası açtı. 
Mahkeme, “Davacının iş sözleşmesinin feshine esas alınan olay, dahili hat üzerinden davacının başka bir çalışanla yaptığı konuşma içeriklerine dayalıdır. Müşterilerle yapılan görüşmeler kayıt altına alınabilmekle beraber çalışanların dahili hat üzerinden birbirleri ile yaptıkları konuşmaların kayıt altına alınmasının hukuki dayanağı yoktur. İletişimin dinlenmesi ve bu süretle elde edilen bilgilere dayanılarak gerçekleştirilen fesih hukuka aykırıdı” şeklinde karar verdi.