Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre görevden alınan Özbaş’ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.
Erdoğan bu kararıyla birlikte Merkez Bankası’nın tüm üst yönetim kadrosunu değiştirmiş oldu.
SEMİH TÜMEN KİMDİR
Prof. Dr. Semih Tümen 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda TEDÜ İktisat Bölümü Başkanlığı ve PLOS ONE dergisinin Akademik Editörlüğünün yanı sıra Institute of Labor Economics (IZA), Global Labor Organization (GLO), Economic Research Forum (ERF) ve Households in Conflict Network (HiCN) platformlarında bilim kurulu üyeliği ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir.
Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics’te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans, 2012 yılında da University of Chicago’da İktisat alanında doktora derecelerini almıştır.
TED Üniversitesi’nden önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapmıştır. Central Bank Review dergisi baş editörlüğü ile TCMB Çalışma Tebliği ve TCMB Ekonomi Notları serilerinin editörlüğünü yürütmüştür. TCMB’de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ’de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yapmış; Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.
2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı’nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulunmuştur.
Temel ilgi alanları İşgücü Piyasaları, Göç/Mülteciler, Mikroekonometri ve Kantitatif Etki Analizi olmakla birlikte Eğitim İktisadı, Kalkınma İktisadı, Beşeri Sermaye, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyal Ağlar konularına yoğunlaşmaktadır. Şu anda yoğunluklu olarak mültecilerin işgücü ve ürün piyasaları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Ayrıca aktif işgücü politikaları, mesleki eğitim, zorunlu askerlik, kayıt dışı istihdam, asgari ücret, eşitsizlik, girişimcilik, sosyal ağlar/etkileşimler, eğitimin getirisi, kuşaklararası geçişkenlik ve öznel refah gibi işgücü piyasalarına dair konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.
Makaleleri American Economic Review, Journal of Development Economics, Economics of Education Review, Regional Science and Urban Economics, Review of Income and Wealth, Journal of Population Economics, Journal of Economic Inequality, Economics Letters, International Journal of Manpower, Economics of Transition, World Economy, Journal of Happiness Studies, Journal of Productivity Analysis, Journal of Housing Economics, International Journal of Economic Theory, Industrial Relations, IZA Journal of Labor Policy, Energy Economics, Food Policy, Demographic Research, Social Indicators Research, Singapore Economic Review, Economic Modelling, Labour ve diğer dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır.
2017 yılında Kuznets Ödülü’nü kazanmıştır. Ayrıca 2019 yılında Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi ve UNHCR tarafından ortaklaşa düzenlenen Big Data for Refugees (D4R) yarışmasında “Eğitim” alanında birincilik ödülü ile 2019 ERF Yıllık Konferansı’nda “En İyi Makale” ödülünü almıştır.
OĞUZHAN ÖZBAŞ KİMDİR
1971 yılında doğan Oğuzhan Özbaş, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden üçüncülükle mezun oldu. Sonrasında eğitim hayatına Amerika’da devam eden Özbaş, 1995 yılında Carnegie Mellon University (CMU) Graduate School of Industrial Administration’da Endüstriyel Yönetim Yüksek Lisans programını birincilikle tamamladı.
Uluslararası otomotiv şirketi Ford Motor Company’de iş hayatına başlayan Özbaş, 1998 yılına kadar Detroit ve Londra’da, şirketin hazinesinde küresel finansman ve vergi planlaması, değerleme, iş geliştirme, risk ve portföy yönetimi gibi çeşitli görevler aldı.
1998-2002 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta Finansal Ekonomi üzerine Doktorasını aldı. Bu süre zarfında finansal ekonomi alanında isim yapmış araştırmacılarla birlikte çalışan Özbaş, 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak University of Southern California (USC) Marshall School of Business’a katıldı. Orada lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler verdi.
Finans ve İşletme Ekonomisi Bölümünün doktora programını yönetti. Kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaptı. Konuşmacı olarak birçok seminer ve konferansta bulunan Özbaş’ın araştırma makaleleri dünyanın ileri gelen finans ve ekonomi dalındaki akademik yayınlarında basıldı ve atıf aldı.
Evli ve iki çocuk babası olan Oğuzhan Özbaş, 30 Ağustos 2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.