Türkiye’de ilk kez bir banka personelinden etik satış yapacağına dair taahhütname aldı.
Son yıllarda banka şubelerine yönelik gelen şikayetler arasında müşterinin haberi olmadan yapılan satışlar geliyor. Özellikle emekliye işsizlik sigortası, kredi alımında bir çok anlamsız sigorta satışına yönelik BDDK’ya binlerce şikayet gidiyordu.
Türkiye’de ilk kez bir banka bu satışların önüne geçebilmek  ve vatandaşın bilgisi dışında ürün satışını önlemek için personeline “etik satış tahhütnamesi” imzalattı.  Denizbank,tarafından personeline imzalatılan tahhütname şöyle:
“◦Müşterilere, bankacılık ürünlerinin, müşterilerin ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak sunacağımı, doğru müşterilere satış, pazarlama yapacağımı,
◦Müşterilere, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kendilerine sağlayacağı fayda ve doğurabileceği riskler konusunda doğru bilgilendirme yapacağımı,
Müşterilere asılsız, mesnetsiz ve etik olmayan bilgiler vermeyeceğimi, doğrulanmamış bilgiler sunmayacağımı,
◦Müşterilerin ürün ya da hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına doğru, açık ve net cevaplar vereceğimi ve gerekli bilgilendirmeleri yapacağımı,

◦Müşteri bilgilendirmelerini gerektiği gibi yapacağımı, müşterilerin işlerine/taleplerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalmayacağımı ve müşteri şikayetine sebep olmayacağımı,
◦Yüksek komisyon kazancı sağlamak amacıyla; müşterilere ek fayda/getiri sağlamaksızın, müşterileri yanıltarak ürün satışı yapmayacağımı,
◦Kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini, talepleri hâlinde müşterilerin diğer işlemlerine ilişkin her türlü belgenin bir örneğini müşterilere vereceğimi,
◦DFHG politika ve prosedürleri uyarınca görev ve sorumluluklarımı zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinde gerekli dikkat ve özeni göstereceğimi,
kabul ve beyan ederim.”
ŞİKAYETLERDE PATLAMA
Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği’nin kendi bünyesinde kurduğu Bireysel Müşteri Hakem Heyetleri’ne bir çok bankaya yönelik habersiz ve zoraki satış şikayetleri yağıyor. Şikayetlerin büyük bir bölümü sigorta ve paketlere yönelik. Söz konusu şikayetlerde habersiz satışlar ciddi boyutta yer alıyor.