Pandemi nedeniyle sağlık sigortalarına yönelik ilginin artması sigorta şirketlerinin bu branşa ağırlık vermesine neden oldu.
Sigorta sektörünün sağlık branşında 2020’de yaklaşık yüzde 21 oranında bir büyüme gerçekleştirdiği bilgisini veren Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, pandeminin sağlık sigortalarına olan algıyı ve toplumsal bilinci artırdığına işaret ederek, önümüzdeki yıllarda da bu alandaki hızlı büyümenin devam edeceğini söyledi.
Genel Müdür Şencan, 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, pandeminin sigorta sektörüne ve şirkete olan etkilerini değerlendirdi ve Anadolu Sigorta’nın yeni dönem hedeflerini paylaştı. COVID-19 salgın sürecinin toplumda birinci önceliğin sağlık olduğunu yeniden hatırlattığını vurgulayan Şencan, “Pandemi sebebiyle sağlık sigortalarına yönelik ilgi arttı.
Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçeleri kapsamında COVID-19 tedavisinin karşılanması konusunda sektör olarak birlik içinde olduk. Bu gelişmeler doğrultusunda sektör verileri pandemi sürecinin yanı sıra pandemi sonrasında da sağlık branşının öne çıkacağına işaret ediyor. 2019 yılında 8 milyar TL civarında olan sağlık branşı sektör prim üretimi 2020 yılında yüzde 20.8 artarak 10 milyar TL’ye ulaştı. Daha uygun primli alternatif olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası üretimindeki yüzde 52’lik artışın da bu değişimde önemli bir payı bulunuyor” dedi.
“Çalışanlarımızın yarısından fazlası kadın”
Anadolu Sigorta’nın insan kaynakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarına değinen I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, şunları söyledi: “Pandemi sürecinde dijital uygulama ve hizmetleri çalışmalarımızın odağına aldık. İnsan kaynakları alanında “Biz Bize” mobil platformuyla ortak bir buluşma noktası yarattık. Sabancı Üniversitesi danışmanlığında her kademedeki çalışan, stajyer, acente ve tüm paydaşlarımızın iş ve sosyal hayatlarındaki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Anadolu Sigorta Akademi projesini hayata geçirdik. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına ve kariyerlerini planlamalarına yardımcı olmak için Anadolu Sigorta Gençlik Senatosu/Young Vision programını başlattık. Anadolu Sigorta olarak gençlerin iş hayatına atılmalarına ve pandemi döneminin olumsuz etkilerinden sıyrılarak istihdama katılmalarına yardımcı olmak için ise Genç Anadolu projesini başlatıyoruz. Bu proje ile sektörümüze yeni ve genç acenteleri kazandırarak katkı sağlamayı ve nitelikli acente ağımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Daima toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir şirket olarak, kadın istihdamını artırmayı ve kadın çalışanlarımızın kariyerleri boyunca gelişimlerine sürekli destek olmayı hedefliyoruz. 2020 yılında kadın çalışan oranımız yüzde 51 olarak kaydedildi. Kadın oranına ek olarak yönetim ekiplerimizde kadınların daha fazla temsil edilmesine de önem veriyoruz. 2020 yılında üst ve orta kademe yöneticilerimizin yüzde 43’ünü kadın yöneticiler oluşturdu. Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığımız iş birliği kapsamında kadınların iş hayatında ve sosyal yaşamda destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Arya iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere özel, sigortacılık ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başladık. Ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve UN Women’ın ortaklığındaki “Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri”nin imzacısı olduk. Bu taahhütname ile uluslararası çalışma ve insan hakları standartları uyarınca, işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde bir payı ve sorumluluğu olduğunu kabul ederek, bu alandaki adımlarımızı küresel standartlara göre atmaya başladık.”