Borsa İstanbul’da Temmuz 2019’dan bu yana kesintisiz bir şekilde artan yerli yatırımcı sayısı, 2021 yılı Şubat ayında azaldı. 

 
Borsa İstanbul’da 18 aydır aralıksız artan yerli yatırımcı sayısı, şubatta geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ocak sonunda 2 milyon 156 bin olan yerli yatırımcı sayısı, şubat sonunda 2 milyon 126 bine geriledi.
Şubatta önceki aya göre yerli yatırımcı sayısındaki düşüş 29 bin 567 oldu. Geçen yılın şubat ayına göre ise yatırımcı sayısı 847 bin arttı.
Yerli yatırımcıların elinde hisselerin cari dönem portföy değeri ise yüzde 2 artışla 406,5 milyar TL’den 414,6 milyar TL’ye yükseldi.
MANİPÜLATİF HAREKETLER ETKİLİ OLDU
Borsadaki yatırımcı sayısının azalması ile ilgili görüşünü aldığımız bir uzman, borsaya taleple birlikte manipülatif hareketlerde de patlama yaşandığını ve bu nedenle çok sayıda yatırımcının batma aşamasına geldiğini dikkat çekerek, “Özellikle sosyal medya üzerinden çok sayıda mali yapısı zayıf şirket hisseleri pazarlandı ve bu hisseler yüzde bin primden sonra küçük yatırımcıya satıldı. Mağdur sayısı çok fazla”diye konuştular.