SPK , bu kez manipülasyona operasyon anında müdahale etti. Albaraka hisse senedinde manipülatif hareket yapan 3 kişiye yasak getirdi.
Borsada çok sayıda hisse senedinde yapılan manipülatif hareketlerin tamamlanması sonrası  ceza işlemi yapan ve bu nedenle tepki alan Sermaye Piyasası Kurulu  SPK, bu kez elini çabuk tuttu ve piyasa dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3 kişiye yasak getirdi.
SPK Albaraka Türk hisse senetlerinde manipülasyon yaptığı iddiası ile  Cengiz Avcı, İsa İshakoğlu ve Halil İshakoğlu’na 6 ay süre ile işlem yasağı getirdi.
Konu ile ilgili olarak SPK’dan şu açıklama yapıldı:
“Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 27.01.2021-19.02.2021 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 1 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımc ıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer
verilen kişiler hakkında 23.02.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. “