Dün Batman’da hesabına yanlışlıkla yatırılan 20 bin doları iade eden  genç kadın gündem olurken, yeni bir tartışma başladı. Bu parayı harcamak suç sayılır mı?
Batman’da yaşayan Sevim Sevim (42), hesabını kontrol ettiği sırada, fazladan 20 bin dolar olduğunu fark etti. Banka şubesine giden Sevim, yaptırdığı incelemede paranın, Hatay’dan firma tarafından hesabına yanlışlıkla aktırıldığını belirledi.
Genç kadın parayı iade ederken, özellikle sosyal medya üzerinden yeni bir tartışma başladı. Genç kadın büyük bir jest mi yaptı yoksa yasal olarak yapılması gerekeni mi?
Hukukçular, hesaba gelen yanlışlıkla gelen parayı harcamanın suç olduğunu belirtiyorlar.
“Banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı harcamak, sebepsiz zenginleşmeye girer.” diyen hukukçular buna gerekçe olarak da Türk Borçlar Kanunu 72-2 maddesini gerekçe gösteriyorlar.
Söz konusu kanuna göre, “ebepsiz zenginleşme, sözleşmeler ve haksız fiiller dışında üçüncü bir borç kaynağıdır. haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen, bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.”.
PARAYI GERİ VERMEZ İSE NE OLUR?
Söz konusu yanlış paranın geri verilmemesi veya harcanması durumunda ne olacağı konusunda ise şu yol izleniyor:
-Banka müşteriyi bilgilendirerek hesabına yanlış para gönderimi yapıldığını ve iyi niyetle iadesini istiyor.
-Söz konusu müşteri bu parayı iade etmemesi halinde banka hiç bir işlem yapamıyor. Ancak parayı yanlış gönderen kişi SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME davası açıyor.
-Bu davada hakim paranın kaynağının ve kendine gelmesinin gerekçeli belgesini istiyor. Bu gösterilememesi halinde para hemen geri alınarak yanlış havaleyi yapana iade ediliyor.
-Para harcanmış ise icra yolu ile tahsil ediliyor.