Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 3 yeni müdürlük kurma kararı aldı.
Buna göre Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü”, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Katılım Bankacılığı Müdürlüğü”, Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde “Mali Kontrol Müdürlüğü” kurulmasına karar verildi.
İlgili Müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlendi.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü’nün görevleri arasında, fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek sayıldı.
Katılım Bankacılığı Müdürlüğü, TCMB’nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunacak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip edecek.
Mali Kontrol Müdürlüğü ise iç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek görevlerinden sorumlu olacak.
İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacak.