Garanti Bankası’na Ticaret Bakanlığı 110 milyon lira yeni para cezası verdi. Ancak cezanın neden verildiği açıklanmadı.
Ticaret Bakanlığı’nın bankalardaki denetimi sünüyor. Son denetimler sonucu Bakanlık Garanti BBVA’ya yaklaşık 110 milyon lira para cezası kesti. Ancak bakanlık bu konuda bir açıklama yapmaz iken, banka KAP’a, “T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı.
Bankanın cezayı hangi işlemden dolayı aldığı ne bakanlık tarafından ne de Garanti BBVA tarafından açıklandı.
DAHA ÖNCE DE ALMIŞTI
Garanti BBVA’dan KAP’a yapılan açıklamada para cezasının 2015’te aynı tutarda verilen, birkaç yıllık hukuki süreç sonunda iptal edilen idari para cezasının ardından yeniden başlatılan denetim neticesinde verildiği belirtildi.
Konuya dair açıklamada şu ifadelere yer verildi;
T.C. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü) 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, verilen iptal kararına karşı İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş olduğu, Danıştay’ın, temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi’nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştu. “