Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz’dan yeni başkan Naci Ağbal’a 7 önemli soru:
1)Yeni dönem için şeffaflık konusunda güclü taahhüt verdiniz. Fakat geçmişte yapılan döviz
satışlarının hesabı hala karanlıkta Vatandaşın ülkenin dövizlerinin neden hoyratça satıldığını
öğrenmeye hakkı var. konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
2)Merkez Bankasının geçmişteki döviz satışlar konusunda bir denetim/teftis yaptırma
planınız var mı? Bu satış kararlarini kimler vermis, kime ne kadar, kaçtan döviz satilmiş?
3)Eriyen döviz rezervini ne kadar sürede biriktirmeyi planlıyorsunuz, bunun için bir yol
haritaniz var mı?
4)Son 7 senedir Merkez bankasının araç bağımsızlığı bilimsel temelleri olmayan bin teori (faiz
düşerse enflasyon düşer) nedeniyle kısıtlandı. Bu teoriyi ureten kişi hala ülkenin başında ve
Merkez Bankası Başkanini bir gecede görevden alma yetkisine sahip. Hal bu iken önümüzdeki
dönemin neden geçmişten farklı olmasını bekleyelim?
5)Merkez Bankası Başkanı değişti fakat son yıllarda ülkeye ciddi hasar veren para ve döviz
politikalarını uygulayan para politikası üyeleri hala görevde. Bu da uygulanan politikalara olan
güvenin geri gelmesinin önünde bir engel Bu konuda değişiklik yapmayı düşünüyor
musunuz?
6) Yapısal sorunlar konusunda hiçbir adım atılmazken ve borçluluk bu kadar yüksekken, üstelik
ekonominin yavaşladığı bir dönemde faiz artırmak finansal istikran bozabilir mi?
Modellerinize siki para politikasının sirket iflas riski üzerindeki etkisini dahil ediyor musunuz?
7)Bunca yılın yıpranmışlgiyla Merkez bankasının sadece faizle enflasyonu kalıcı düşürmesi
mümkün mü? Diğer kurumların üzerine düşen görevler var mı? Fiyat istikrarına ulaşılabilmesi
için Hükümete somut Önerileriniz nedir?