Bankacılık sektörünün kredileri Ekim sonunda geçen yıl aynı ayına göre kredileri yaklaşık yüzde 43 arttı. Artışın nedeni pandemi sürecinde uygulanan düşük kredi.
 Bankacılık sektörünün kredileri Ekim sonunda geçen yıl aynı ayına göre kredileri yaklaşık %43 artarken sektörün kârı 10 aylık dönemde dönemde %21 artarak 50 milyar TL’ye yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Ekim ayı verilerine göre sektörün kredileri %43 artışla Ekim sonunda 3.66 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu büyüme ise Mart ayında başlayan koronavirüs salgınının ardından uygulanan düşük faiz oranlı krediler ile sağlandı. Düşük faizli krediler ekonomiyi canlandırmak için devreye alınırken, konut kredilerinde tarihi büyüme oranları kaydedildi. Sektörün NPL rasyosu Ekim’de %3.97’ye geriledi. Önceki aylarda daha yüksek olan NPL rasyosunun düşmesinde ise yüksek kredi büyümesi ve ikinci üçüncü grup kredilerinin sınıflandırılmasındaki ertelemelerin etkisi oldu. Bankacılık sektörünün SYR’si Ekim’de %19 olarak gerçekleşti.