Borsada küçük sermayeli şirketlerin hisselerindeki manipülasyonla mücadele etmeye çalışan SPK, Marka Yatırım Holding işlemlerinden dolayı 10 kişiye ceza verdi.
Borsa tarihi rekorlar kırarken, düşük sermayeli ve çoğu zarardaki şirketlerin hisse senetlerinde tarihi manipülasyonlar sürüyor. Kısa sürede yüzde 300-400 prim yapan hisse senetlerinden biri de Marka Yatırım Holding oldu. Hisse senedi kısa sürede 1 liradan 6 liraya yaklaştı. 
Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı incelemeler sonucunda senette şüpheli işlem yaptığını belirlediği 10 kişiye 6 ay süre ile işlem yasağı getirdi.
SPK’dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 28.10.2020-10.11.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 12.11.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir”
İŞLEM YASAĞI GELENLER
Tahsin Çakı, Kubilay Faal, Ender Güçlü, Fatih Özdemir, Orhan Güçlü, İsmail Hakkı Arslan, Ömer Dinç, Ahmet Özel, Caner Erdem, Muzafferhan Özdemir