Merkez Bankası piyasaların beklentisinin aksine faiz indirmedi. Dolar yeniden yükselişe, borsa da ise sert düşüşe neden oldu.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25’te sabit tuttu. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmemesi piyasalarda bozulmaya neden oldu. İlk tepki borsa ve döviz piyasasında görüldü. Borsa Para Kurulu’nun kararından hemen sonra gelen satışlarla yüzde 1’in üzerinde düştü.
Dolar ise yeniden 7.900 TL’nin üzerine çıktı.
Para Kurulu şu açıklamayı yaptı:
Para Politikası Kurulu (Kurul),
– Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına
– Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde
uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki
farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine
karar vermiştir.
Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma
sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın
sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel
etkiler yakından takip edilmektedir.
İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte
ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında
uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla ithalatta öngörülen
dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının
görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini
destekleyecektir.
Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan
gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir. Enflasyon
beklentilerinin kontrol altına alınması ve enflasyon görünümüne yönelik risklerin sınırlanması
amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin
bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite
yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana
kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir.
Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli
faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını
değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için
para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana
eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde
belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki
bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu
değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.