Borsada topladıkları hisse senedini 5 liradan 40 liraya manipülatif olarak yükselttiği iddia edilen kişilere SPK tarafından 6 ay işlem yasağı getirildi.
Borsada bir çok hisse senedinde manipülatif hareket sürüyor. Bu hisselerden biri de Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse senedini toplayan oyuncular kısa sürede 5 liradan 40 liraya yükseltti. SPK yapılan incelemelerden sonra bu işlemleri manipülasyon olarak görüp bazı kişilere işlem yasağı getirdi.
SPK’dan şu açıklama yapıldı:
“Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.10.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.”