Borsa tarihin en büyük yatırımcı mağduriyetine neden olan Memsa’da küçük yatırmcılar yıllardır hakkını aramaya çalışıyor. Gözler geçen hafta şirket patronu Faik Ulutaş’a ceza veren SPK’da. 
İstanbul Borsası en fazla değer kazanan borsalar arasında yer alırken,geride büyük mağduriyetleri de beraberinde getiriyor.
Bir dönem şirket kurtarma operasyonu ile siyasilerin de el attığı Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. çok sayıda küçük yatırımcının mağdur olmasına neden oldu. Bazı spekülatörlerin de borsada operasyon yaptığı ve büyük fiyat hareketlerinin olduğu hisse senedi bozulan mali yapısı ve ürütem yapmaması nedeniyle borsa kotundan çıkartılmıştı.  Bir süre önce ikinci kez işlem sırası açılan şirket tekrar kottan çıkartılmış ve mağduriyetin büyümesine neden olmuştu.
2013 yılından bu yana şirketin bir çok küçük ortağı şirket patronu Faik Ulutaş’a karşı hukuksal mücadele sürdürüyor.
2016 YILINDA DİLEKÇE 
Memsa’da şirket yönetimini suçlayan bir grup yatırımcı 2016 yılında SPK’ya bir dilekçe vererek suç duyrusunda bulundu. Ancak aradan geçen 4 yıla dağmen SPK’nın halen bu soruşturmayı sonuçlandırmaması yatırımcıların mağduriyetine neden oluyor.
Geçen hafta Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. yönetici ve sahibi Faik Ulutaş’a SPK para cezası vermişti. Ancak Memsa yatırımcılarının SPK’dan beklentisi çok daha fazla.
İşte Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.küçük ortaklarının SPK’ya verdiği ihbar dilekçesinden satırlar:
-Şirket yöneticileri dışarıda kurdukları ya da ortak oldukları şirketleri borsaya açma girişimleri sonuçsuz kalınca bu firmaları özellikle Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ve Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.’yi fahiş fiyatlarla değerleterek borsadaki firmaya hisselerini sattılar. Biz devralınan bu firmaların değerleme raporlarında belirtilen fiyatları etmeyeceğini iştirak olarak edinilmesini istemediğimizi Başkanlığınıza iletmemize karşın iştirak edinimleri önemli nitelikli işlem addedilerek şirketten ayrılabilirsiniz şeklinde cevap verildi
-. Genel kurul sonrası şirket yöneticileri hisseleri göndermemiz için hesap numarası verdi ve biz de hisseleri belirtilen sürede göndererek yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Firma yöneticileri hisse tutarına göre alttan 32 kişinin ayrılma bedellerini ödedi kalan kişilerin ayrılma bedellerini ödemedi. SPK tarafından belirlenen süreye de riayet etmeksizin bazımızın hissesini süresinde, bazısını süre geçtikten çok sonra bazımızınkini ise hiç göndermedi
-Bütün fabrika ve arazileri Halk Bankasına ipotekli olan bir firmadan alacağınızı hukuki yollardan nasıl alabileceğinizin takdirini vicdanınıza bırakıyoruz. Açılan davalar şimdiden iki yılı geçti ve hala ne zaman sonuçlanacağı belirsiz.  Ayrıca açılan davalar yıllar sürmekte ve birçok masraf yapmanız gerekmektedir. İştirakleri edinmek için yaklaşık 135.500.000-TL ödeme yapabilen Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. bize olan yaklaşık toplam 6.000.000-TL için kaynak bulamıyor. Buna rağmen bu insanlar % 3 civarı hisse ile şirketi yönetmeye devam ediyorlar. Her neyse bunlar bizim problemimiz tabi… Başkanlığınız bizi hakkımızı hukuki yoldan almamız yönünde bilgilendirdiği için üzerine düşeni yaptı. Küçük yatırımcıyı koruma görevini hakkıyla yerine getirdi bunun için müsterihtir umarız.
-Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. incelemede bültenlerden sonucu duyuracağız dediniz. Gözlerimiz bültenlerde kaldı. Ancak bugüne kadar kurumunuzca yapıldığı söylenen (2013 yılında İstanbul’daki  Biriminizde Denetim Daire Başkan Yrd. ile yaklaşık 15 kişilik temsilci heyetimizin yaptığı görüşme) incelemeden bir sonuç bültenlerde yayımlanmadı. İncelemeler ya devam ediyor ya da hukuka uygun bulundu patronumuzca yapılanlar. Yani suç bizimdi bu hisseyi almakla…