TURKISHBANK 2020 ilk yarı mali verileri açıklandı. Banka Bilançosu % 15,9 küçülürken, Üst Yönetime net karın 2,4 katı 599 bin TL ödeme yapmış oldu. Buna karşılık 2020 ilk yarısında banka personel giderleri 2019 ilk yarısına göre % -9 gerilediği görüldü.
Ana hissedarı Özyol Holding ve National Bank of Kuwait olan TURKISHBANK 2020 ilk yarı mali verileri açıklandı. Banka Bilançosu % 15,9 küçülürken, Mevduatının % 20’lik kısmında kaybederken 2019 ilk yarısındaki 2,7 milyon TL olan Net Karlılığını % 92,6 kayıp ile 2020 ilk yarısında  248 bin TL’ye düştüğü görüldü. Diğer bir ifade ile 2020 ilk yarısında 248 bin TL Net karlılık açıklayan banka Üst Yönetime net karın 2,4 katı 599 bin TL ödeme yapmış oldu. Buna karşılık 2020 ilk yarısında banka personel giderleri 2019 ilk yarısına göre % -9 gerilediği görüldü.

Bilanço küçüldü
2019 sonunu 1,4 milyar TL Aktif büyüklük ile kapatan banka 2020 ilk yarısında %15,9 küçülerek 1,2 milyar TL’ye geriledi. Bilanço içinde Finansal varlıklar ise 313 milyon TL’den 371 milyon TL’ye yükseldi.
Krediler eridi
2019 sonunda 1 milyar TL Nakdi Kredi bulunan bankanın 2020 ilk aktı ayda kredilerde % 26 gibi yüksek bir oranda hızlı küçüldüğü görüldü. Kredilerde Bankalar arasında en yüksek ve hızlı küçülen banka da TURKISHBANK oldu. Beklenen zarar karşılıkları da 45 milyon TL’de 46 milyon TL’ye yükseldiği görüldü.
Mevduatın beşte birini kaybetti
2019 sonunda 1 milyar TL Mevduatı bulunan bankanın mevduatının % 20 düşerek 823 milyon TL’ye gerilediği görüldü. Banka için blok yüksek mevduat bulunan müşteriler ve bazı müşterilerde mevduatın yoğunlaşması önümüzdeki dönemlerde de mevduat tarafında başını ağrıtacak gibi görülüyor.
Faiz geliri düştü
Banka kredilerde ve mevduatta küçülmesi olumsuz etkisini Net Faiz Gelirlerinin düşmesi olarak kendini gösterdi. 2019 ilk yarısında 30 milyon TL Net Faiz Geliri sağlayan bankanın Net Faiz gelirleri 2020 ilk yarısında % 26,7 küçülerek 22 milyon TL’ye geriledi. 3,5 milyon TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri ise 1 milyon TL artarak 4,5 milyon TL düzeyine ulaştı.
Net Kar  % 92 eridi
2019 ilk yarısında 2 milyon 786 bin TL Net kar açıklayan banka için 2020 ilk yarısı iyi geçmedi. Banka Net Karlılıkta % 92 eriyerek sadece 248 bin TL Net kar açıklayabildi. Bankanın aynı dönemlerinde Brüt karlılığı da 41,5 milyon TL’de % 20 düşerek 33,3 milyon TL’ye geriledi.
Üst Yönetim Net karın 2,4 katı geliri kendine aldı
2020 ilk yarısında 248 bin TL Net Kar açıklayan banka Üst Yönetim ödemelerinde kesenin ağzını açtığı görüldü. 2019 ilk yarısında Üst Yönetime 848 bin TL ödeme yapan banka 2020 ilk yarısında 599 bin TL ödeme yaptı. Başka bir ifade ile 2020 ilk yarısında 248 bin TL Net Kar açıklayan banka Net karlılığını 2,4 katı olan 599 bin TL tutarı Üst Yönetime ödedi. Buna karşılık aynı dönemlerde Personel Giderleri de %-9 gerilemiş durumda.
Son yıllardaki küçülme devam etti
TURKISHBANK son yıllardaki küçülme stratejisini 2020 yılında da sürdürdü. Bir zamanlar 20’den fazla şube ile hizmet veren bankanın 2019 sonunda 10 şube sayısı 2 şube kapatarak 8’e düştü. 2019 sonunda 188 olan personel sayısı da 168 adete düştü. 2019 sonunda 1.327 adet olan Kredi Kart sayısı 2020 ilk yarısında 1.244’e düşerken, 10 adet olan ATM sayısı da 8 adete düştü. Bilanço küçülmenin yanında ürün bazında da kan kaybı yaşadığını görüldü.