Telegram üzerinden kurduğu grup ile borsada hisse pazarladığı iddia edilen oyuncuya SPK 6 ay işlem yasağı getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu SPK, borsada işlem yaptığı hisse senetlerinin pazarlaması için bir grup kuran oyuncuya 6 ay işlem yasağı getirdi. EymBorsa Duyuru Grubu adı altındaki grupta binlerce küçük yatırımcı bulunuyordu.  SPK’nın iddiasına göre, Ayhan Öztürk, bu grupta yatırımcıların kararını  etkileyerek, istediği hisse senedine yönlendirdi.
Söz konusu hisse senedinin PEGYO Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olduğu belirtildi. Bu hisse senedinde  iki hafta gibi kısa sürede yüzde 200’e yakın prim yaptırıldığı dikkat çekiyor.
Konu ile ilgili olarak SPK’dan şu açıklama geldi:
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket, PEGYO) pay piyasasında 10.08.2020-11.09.2020 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “#EymBorsa Duyuru Grubu” adlı grup üzerinden, PEGYO payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Ayhan ÖZTÜRK adlı şahıs ile aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 15.09.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, “#EymBorsa Duyuru Grubu” ve benzeri sosyal medya gruplarına dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.