Telegram’ da Borsa Tatlıcısı olarak tanınan ve küçük yatırımcılara hisse senedi pazarladığı iddi edilen kişi SPK müfettişleri tarafından belirlendi.
Özellikle Telegram’da  çok sayıda üyesi bulunan Borsa Tatlıcısı  SPK tarafından ortaya çıkartıldı.   Borsa Tatlıcısı olduğu iddia edilen Ali Gürsu  İzmir Demir Çelik hisse işlemlerinden dolayı acil olarak 6 ay işlem yasağı getirilirken soruşturmanın devam ettiği öne sürüldü.
İzmir Demir Çelik hisse senedi 2 TL’den 28 TL’ye yükselmiş ve Telegram başta olmak üzere sosyal medyada 50 TL olacağı söylentisi ile yatırımcılara hisse pazarlanmıştı.
Konu ile ilğili olarak SPK şu açıklamayı yaptı:
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC, Şirket) pay piyasasında 21.08.2020-31.08.2020 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “Borsa Tatlıcısı” adlı grup üzerinden IZMDC pay piyasasına ilişkin olarak, IZMDC pay fiyatının geleceği düzeye ilişkin afaki hedefler ve Şirket hakkında yanıltıcı açıklamalarla IZMDC payına talep oluşturmak suretiyle yalan, yanlış, yanıltıcı nitelikteki paylaşımlarla yatırımcıları yönlendirerek menfaat temin etme amacı güttüğü ve bu eylemleriyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıs hakkında 02.09.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir