Son dönemde tartışma konusu olan banka üst yönetim ödemelerinde en büyük adımı Yapı Kredi Bankası attı. 2019 ilk yarısında banka üst yönetime 45,5 milyon TL ödeme yaparken 2020 ilk yarısında bu ödeme % 70 azalma ile 16,9 milyon TL’ye düştüğü görüldü.  
YAPI ve KREDİ istikrarlı büyümeye devam ediyor
YAPI ve Kredi Bankası bilanço büyüklüğünü büyütmeye 2020’de de devam etti. Toplam Varlıkları 2019 sonunda 387 milyar TL olan bankanın Toplam Varlıkları %8,4 artarak 420 milyar TL hacmine ulaştı. Finansal Varlıkların içinde 106 milyar TL olan Finansal Varlıkları ise %9,7 azalarak 96 milyar TL düzeyine gerilediği görüldü.

Kredi hacmi büyüdü
 2019 sonunda 240 milyar TL Nakdi Kredi hacmi bulunan banka kredilerini %10,8 büyüterek 266 milyar TL düzeyine geldi. Bankanın ilk çeyreğinde kredi büyümesi %5,1 olduğu düşünüldüğünde büyüme stratejisinin 2. Çeyrekte de devam ettiği anlaşılıyor.  TP kredilerde % 9 büyüyen banka çoğu banka YP Kredilerde küçülürken diğer bankaların tersine YP Kredilerde %13,9 büyüdü. Kredilerdeki bu büyümeye karşılık 2019 sonunda 17,3 milyar TL olan Belenen Zarar Karşılıkları ise % 16 büyüyerek 20 milyar TL düzeyine ulaştı. Önceki dönem Toplam Aktifler içinde Kredilerin oranı ise % 57’den % 59’a çıktığı görüldü. Yine önceki dönem % 7,6 olan Takipteki Krediler oranı % 6,7’ye gerilemesine rağmen bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı.
Toplam Mevduat arttı
2019 sonunda 222 milyar TL olan Toplam Mevduat 2020 ilk yarısında % 7,9 artarak 240 milyar TL düzeyine ulaştı.
Net Faiz Geliri ile Net Ücret ve Komisyon Geliri arttı
2019 ilk yarısında 7,2 milyar TL olan Net Faiz Geliri %8,6 artarak 7,8 milyar TL düzeyine ulaşırken; aynı dönemlerde 2,4 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri 2020 ilk yarısında 2,5 milyar TL’ye yükseldi. 2019 ilk yarısında Ticari Zarar 783 milyon TL iken 2020 ilk yarısında 363 milyon TL Karlılık yakalandığı görüldü. Bunda Türev İşlemlerdeki karlılığın artmasının etkili olduğu görüldü.
Karlılık arttı
2019 ilk yarısında 9,6 milyar TL olan Brüt Karlılık % 18,1 artarak 2020 ilk yarısında 11,4 milyar TL düzeyine ulaştı. 2019 ilk yarısındaki 2,3 milyar TL olan Net Karlılık da 2020 ilk yarısında 2,4 milyar TL düzeyine ulaştı.
Sermaye Yeterlilik Oranı arttı
Önceki dönem %17,8 olan Sermaye Yeterlilik oranı 2020 ilk yarısında %19,1’e ulaştı.
Şube ve  Personel sayısı azaldı
2019 sonunu 845 şube ile kapatan banka yılın ilk yarısında 1 şube azalarak şube sayısını 844’e düşürürken; 16.631 olan personel sayısını da 124 azaltarak 16.507’ye düşürdüğü görüldü. Personel çıkarmaların önemli bir bölümünün emeklilikten kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Üst Yönetim Ödemelerindeki tasarruf devam ediyor
2020 ilk çeyreğinde Banka Üst Yönetim ödemelerindeki tasarruf ile sektörü takip edenleri şaşırtan banka bu tasarruf anlayışına yılın ilk yarısında da devam etti. 2019 ilk yarısında banka üst yönetime 45,5 milyon TL ödeme yaparken 2020 ilk yarısında bu ödeme % 70 azalma ile 16,9 milyon TL’ye düştüğü görüldü.  Diğer bankalarda da benzer uygulama olup olmayacağı açıklanacak veriler ile ortaya çıkmış olacak.