PARAMEDYA

Garantide bilanço büyüdü kar artmadı

Garantide bilanço büyüdü kar artmadı

2019 ilk yarısında 13,4 milyar TL Brüt Kar yapan banka 2020 ilk yarısında % 28,4 artış ile 17,3 milyar TL karlılığı yakalarken bu kar artışını Net Karlılığa taşıyamadı. Net Karlılıkta %-11 düşüş yaşadığı görüldü.

Garanti Üst Yönetim  giderlerini kıstı
2020 ilk yarı Finansal Tablolarını açıklayan Garanti BBVA Bilançoda Kredileri, Mevduatı  büyütürken, özellikle Üst Yönetim giderlerinde diğer yılların aksine %33,3 tasarrufa giderek bankalardaki bu yöndeki eğilime de uymuş olduğunu gsöterdi. Banka Bilanço büyümesine rağmen Net Karlılığı 2019 aynı döneme göre artıramadığı görüldü. 2019 ilk yarısında Banka Üst Yöneticilere ( Kilit Yöneticilere ) 57,1 milyon TL ödeme yaparken diğer yılların aksine 2020 ilk yarısında %33,3 oranında Tasarrufa giderek 38,1 milyon TL’ye düşürdüğü görüldü. Raporun Krediler ile ilgili değerlendirme bölümünde; “Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı”  cümlesi dikkat çekti.
Bilanço büyüdü
2019 sonunda 391 milyar TL Toplam Varlıkları ile kapatan GARANTİ BBVA 2020 ilk yarısında bilanço büyüklüğünü % 14,5 büyüterek 447,9 milyar TL büyüklüğe ulaştığı görüldü. Toplam Varlıkların içinde Finansal Varlıklar 96 milyar TL’den 99 milyar TL’ye yükselttiği görüldü.
Krediler büyüdü
2019 sonunu 251 milyar TL Nakdi Krediler ile kapatan GARANTİ BBVA 2020 ilk yarısında % 19 büyüyerek 298,9 milyar TL hacme ulaşmayı başardı. Banka 166,9 milyar TL olan TP kredilerini %20,4 büyüterek 200,9 milyar TL’ye yükseltirken; 84,2 milyar TL olan YP Krediler de % 16,4 artarak 98 milyar TL’ye yükseltti. Canlı Kredilerin Toplam Aktiflerdeki oranı ise 2019 sonunda %59,8 iken 2020 ilk yarısında %62,8’e çıktığı görüldü. Buna rağmen banka canlı kredilerde Pazar payı kaybı yaşadı. 2019 sonunda Canlı kredilerde % 10.1 Pazar payına sahip olan bankanın Pazar yapı 2020 ilk yarısında %9,9’a düştü.  Banka Gayri Nakdi Kredileri de 60,5 milyar TL’den 65,6 milyar TL’ye çıkarırken; Akreditif Kredilerde ise %-16 küçülme ile 9,3 milyar TL’den 7,8 milyar TL’ye geriledi. Bankanın raporunda krediler ile ilgili iştahını gösteren değerlendirme cümlesi dikkat çekti : “Belirsizliğin etkisiyle yüksek likidite talebinin olduğu bir dönemdi. Likidite talebi ilk olarak büyük firmalardan geldi. Hem likidite hem kredilerin yeniden yapılandırılması anlamında reel sektöre son dönemlerdeki en büyük desteği verdik. Kredi alabilecek durumda olup da krediyi alamayan hiçbir kurum veya kişi olmadı. Bunun sonucu olarak ikinci çeyrekte TL tüzel kredilerde %28’lik rekor seviyesinde büyüme kaydettik” cümlesi dikkat çekti.
Mevduat arttı
2019 sonunu 248,7 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2020 ilk yarısında %11 büyüme ile 276 milyar TL’ye yükseldi. 2019 aynı dönemde Mevduatın Toplam Aktiflerdeki  payı % 63 iken 2020 ilk yarısında % %61,2’ye geriledi. Mevduatta 2019 sonunda %10,50 Pazar payına sahip banka 2020 ilk yarısında kayıp ile Pazar Payını % 9,8’e düşürdü.  Özkaynaklarda 53,7 milyar TL’den 58 milyar TL’ye yükseldi.
Net Faiz Geliri ile Ücret ve Komisyon Gelirini artırdı
TCMB ve BDDK’nin bankaların “Ücret ve Komisyon Gelirleri” ile ilgili 34035 Sayılı, 10.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri ile 1 Mart ve 1 Nisanda yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin bankaların  bilançosu üzerindeki olumsuz etkisine rağmen GARANTİ BBVA hem Net Faiz Gelirlerinde hem de Ücret ve Komisyon Gelirlerinde büyüme sağladığı görüldü. 2019 ilk yarısında 9,1 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan banka %20,4 büyüme ile 2020 ilk yarısında 11 milyar TL Net Faiz Geliri sağladı. 2019 ilk yarısındaki 2,8 milyar TL’lık Net Ücret ve Komisyon Geliri 2020 ilk yarısında 2,9 milyar TL düzeyine ulaştı. 2019 ilk yarısındaki 799 milyon TL’lık Ticari Faaliyet karlılığı ise özellikle Sermaye Piyasa ile Kambiyo İşlemlerindeki Karlılığının düşmesi  etkili olduğu görüldü. Beklenen Zarar Karşılık Giderleri ise 2019 ilk yarısında 5,1 milyar TL’den % 40,2 artarak 7,1 milyar TL’ye çıkması Gelir Tablosunun olumsuz etkili olduğu görüldü.
Brüt Kar artışını Net Karlılığa taşıyamadı
 2019 ilk yarısında 13,4 milyar TL Brüt Kar yapan banka 2020 ilk yarısında % 28,4 artış ile 17,3 milyar TL karlılığı yakalarken bu kar artışını Net Karlılığa taşıyamadı. 2019 ilk yarısında 3,6 milyar TL Net Karlılık açıklayan banka 2020 ilk yarısında 3,2 milyar TL’ye gerileyerek Net Karlılıkta %-11 düşüş yaşadığı görüldü.
Karlılık Rasyoları arttı
Bankanın; 2019 sonunda Aktif Karlılığı %1,6 olan bankanın 2020 ilk yarısında bu karlılık rasyosunu %1,7’ye yükseltmeyi başardı. Aynı şekilde 2019 sonunda %12,3 olan Özkaynak Karlılığı da 2020 ilk yarısında % 12,8’e çıkarmayı başardı.
Sermaye Yeterlilik oranı düştü
BDDK’nın geçici önlemleri hariç 2019 sonunda % 19,57 olan Sermeye Yeterlilik Oranı 2020 ilk yarısında %19,15’e geriledi. Düşüşe rağmen; bu oran istenen Sermeye Yeterlilik oranının oldukça üzerinde. Takipteki Krediler oranı 2019 sonunda %6,9 iken Covid-19 tedbirleri kapsamında takip gecikme sürelerinin 90 günden 180 güne çıkarılmasının da etkisi ile kredi takip oranı 2020 ilk yarısında % 6’ye düşmesine rağmen bu oran Bankacılık sektör ortalamasının üzerinde yer aldı.
Şube ve Personel sayısı azaldı
 2019 sonunda 914 olan şube sayısı 3 şube azalarak 911’e düşerken 18.784 olan Personel sayısı da 25 azalarak 18.759’a düştüğü görüldü. Çıkışların çoğunun emeklilikten kaynaklandığı tahmin ediliyor.   

Etiketler: garanti bankası bilanço analizigaranti sermaye yeterlilik rasyosugaranti üst yönetim ödemelerigaranti şube sayısıgarantpersonel sayısı

Facebook Yorumları