PARAMEDYA

Akbank bilanço büyüttü

Akbank bilanço büyüttü

2019 ilk yarısında 7 milyar TL Net Faiz Geliri elde eden banka kredi hacminin de artmasının etkisi ile 2020 ilk yarısında 9,7 milyar TL’ye çıkardığı görüldü. 2019 ilk yarısında üst yönetime 32,6 milyon TL ödeme yaparken 2020 ilk yarısında enflasyon oranının 3 katı %39 artış ile 45,3 milyon TL ödeme yaptığı görüldü.

AKBANK 2020 ilk yarı mali verileri ve Bağımsız Denetim Raporunu açıkladı. Açıklanan raporda bankanın bilançoyu büyütmesine rağmen 2018-19’da olduğu gibi 2020’de de küçülme stratejisi izleyerek şube ve personel sayısını azalttığı görüldü. 2019 sonunu 770 şube ile kapatan banka 2020 ilk çeyreğinde 24 şube küçülerek 746 şubeye gerilerken; 2019 sonunda 12.750 olan personel sayısı da 12.633’e gerilemiş durumda. Banka 2018 sonunda 13.354 personel ile hizmet veriyordu. Banka 1,5 yılda 721 personel azalttığı görüldü. Özellikle son aylarda şube personelinden önemli bir kısmının sürekli olarak “evde çalışmaya” gönderilerek çağrı merkezi gibi müşterilerin aranıp ürün satışı yapılması yönünde uygulamalar başlamış durumda.

Yılın ilk yarısında banka Bilançosu büyüdü
AKBANK, 2019 sonunu 360,5 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2020’nin ilk yarısında %15 büyüme ile 414,8 milyar TL’ye çıkarmayı başardı. Finansal Varlıklar mevcut hacmini korurken kredilerde büyüme sağlandı.
Kredilerde büyüme stratejisi izlendi
Geçmiş yıllarda kredilerde agresif davranmayan ve 2019 sonunda 203,9 milyar TL AKBANK yılın ilk çeyreğinde sadece % 2,8 büyürken ikinci çeyrekte bu yönde BDDK’nın belirlediği Aktif Rasyosu ( AR ) kriterlerinin de etkisi ile piyasalara dönerek nakdi kredileri %13,6 büyüterek 231,4 milyar TL hacmine çıkardığı görüldü. TL nakdi krediler %15,9 büyürken, YP Nakdi kredilerde büyüme % 8,1’de kaldı. Kredilerde Bankacılık sektörün % 20,5 büyüdüğü düşünüldüğünde AKBANK’ın Kredilerdeki büyümenin sektör ortalamasını altında kaldığı, alması gereken ciddi aksiyonlar olduğu konusunda uzmanlar hem fikir.  Nakdi kredilerdeki bu büyümeye karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları 2019 sonunda 12,2 milyar TL’den % 21,8 artarak 14,9 milyar TL’ye yükseldiği görüldü.  Gayri Nakdi krediler ise 2019 sonundaki 43 milyar TL seviyesini korunduğu görüldü. Kredilerin Toplam Aktiflere oranı 2019 sonunda % 56,5 iken 2020 ilk yarısında bu oran % 55,8’e gerilemiş durumda.
Mevduat ve Özkaynaklar arttı
2019 sonunu 224 milyar TL Toplam Mevduat ile kapatan banka yılın ilk yarısında %5,9 büyüyerek 237,2 milyar TL Mevduat hacmine ulaştı. 54,3 milyar TL olan özkaynaklar da 57,5 milyar TL’ye yükseldiği görüldü. Mevduatın Toplam Aktiflere oranı 2019 sonunda  %62,2 iken bu oran 2020 ilk yarısında %57,2’ye gerilemiş durumda.
Net Faiz geliri artarken, Net Ücret ve Komisyon Geliri düştü
2019 ilk yarısında 7 milyar TL Net Faiz Geliri elde eden banka kredi hacminin de artmasının etkisi ile 2020 ilk yarısında 9,7 milyar TL’ye çıkardığı görüldü. TCMB ve BDDK’nin bankaların “Ücret ve Komisyon Gelirleri” ile ilgili 34035 Sayılı, 10.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri ile 1 Mart ve 1 Nisanda yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin bankaların  bilançosu üzerindeki etkisi kendini göstermeye başladı. Zira, bankanın bilanço ve kredilerde büyümeye rağmen 2019 ilk yarısında elde ettiği Net Ücret ve Komisyon gelirlerine ulaşamadığı görüldü. 2019 ilk yarısında 2,2 milyar TL  Net Ücret ve Komisyon Geliri sağlayan banka 2020 ilk yarısında 1,9 milyar TL’de kaldığı ve % 13,4 gelir kaybı yaşadığı görüldü. Diğer bankalarda da benzer durumun çıkması beklenmekte.
Karlılık arttı
2019 ilk yarısında 9,7 milyar TL Brüt kar elde eden banka bu karlılığı 2020 ilk yarısında % 25 artırarak 12,1 milyar TL düzeyine çıkardı. 2019 ilk yarısında 2,7 milyar TL olan karlılık ise 2020 ilk yarısında   % 7,7 artarak 2,9 milyar TL düzeyine ulaştı. 2020 ilk yarı karlılığın 1,3 milyar TL’lık kısmını banka yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirmişti.
Üst Yönetime enflasyonun 3 katı gelir artışı yapıldı
2019 ilk yarısında AKBANK Üst Yönetime 32,6 milyon TL ödeme yaparken 2020 ilk yarısında enflasyon oranının 3 katı %39 artış ile 45,3 milyon TL ödeme yaptığı görüldü. Son yıllarda bankaların Üst Yönetime yaptığı ödeme ve sağladığı faydalar sektörde tartışma konusu olurken bankalar arasındaki uçurum ise açılmış durumda. Bu konu, Paramedya olarak diğer bankaların verileri açıklaması ile birlikte ayrı bir değerlendirme konusu olarak haber yapılacaktır. En son açıklanan yıllık Enflasyon oranı % 12,6  düşünüldüğünde AKBANK Üst Yönetime kasenin ağzını açarak enflasyonun 3 katı bütçe ayırmış olduğu görüldü.
Türk Telekom ile ilgili satış sürecinin başladığı bilgisi de dipnotlarda yer aldı
Türk Telekom  yıllardır bankalara olan kredilerin ne yapılacağı merak edilen ve bankaların da hissedar olduğu bir firmaya devir edilen Türk Telekom ile ilgili ana alacaklılardan olan AKBANK Bilanço dipnotlarda açıklanan ve dikkat çeken bilgi oldu : “Kreditör bankaların temel amacı, mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak söz konusu Türk Telekom hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir. LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla 19 Eylül 2019 tarihinde uluslararası bir yatırım bankası satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır” ifadesi kullanıldı.
Sorunlu Krediler oranı sektör ortalamasının üzerinde
Banka Bilanço dipnotlarında Takipteki kredilerin oranı yılın ilk yarısında % 6,8 olarak belirtilirken bu oranın sektör ortalamasının çok üzerinde olması kredi alacak kalitesinin sağlıklı olup olmadığı yönünden de soru işaretleri oluşturdu.
Karlılık Rasyoları düştü
2019 ilk yarısında %1,6 olan Aktif Karlılığın, 2020 ilk yarısında % 1,5’e düştüğü görülürken aynı şekilde Özkaynak karlılığının da aynı dönemlerde %11,5’den % 10,5’e gerilediği görüldü. 2019 sonunda Hisse Başına Karlılık % 0,00560 iken 2020 ilk yarısında % 0,00557’ye düşmüş durumda.

Etiketler: akbank bilonçoakbank bilanço analiziakbank üst yönetim ödemeakbank şube sayısıakbank personel sayısı

Facebook Yorumları