Bankacılıkta skandal işten çıkartma. Çok sayıda gişe personelini bir gecede evde çalışan çagrı merkezi elemanı yapan yerli banka, itiraz eden çok sayıda personeli işten çıkarttı.
İşten çıkartmalar Cumhurbaşkanlığı kararı ile yasaklanırken, bazı bankalar personel çıkartmanın arka kapısını buldu. Her kriz döneminde toplu personel çıkartmasıyla tanınan yerli sermayeli banka,korona nedeniyle çok sayıda şube gişe personelini evden çalışan çagrı merkezi elemanı yaptı.
Sendikalı olmalarına rağmen, bu personeller rızaları olmadan tenzili rütbe ile atamaları yapıldı. Bu atamanın yasal olmadığını belirten ve bunu avukat aracılığı ile bankaya tebliğ eden personeller, iş kanununun 25 maddesine göre tazminatsız işten atıldı. Şimdilik atılan sayısı net olmamakla birlikte 50’ye yakın olduğu iddia ediliyor.
Banka itiraz eden personele şu fesih yazısını gönderdi:
“İçinde bulunulan Pandemi sürecinde bankanın büyük oranda uzaktan çalışmaya geçmesi, müşteri işlemlerinin de Müşteri İletişim Merkezi üzerinde yoğunlaşması nedeniyle Müşteri İletişim Merkezi ekiplerinde kadro ihtiyacı oluştuğundan, bu kadro ihtiyacının uzaktan çalışmaya ayrılan diğer çalışanlar arasından tamamlanması gereği doğmuştur. Bu nedenle görevlendirilmiş olduğunuz Müşteri iletişim Merkezi’ndeki görevlerinizi tüm hatırlatma ve uyarılara rağmen yerine getirmediğiniz anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen nedenlerle, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. (h) bendi hükümleri gereğince, bu yazımızı tebliğ tarihiniz itibariyle ve tazminat ödenmeksizin Banka ile olan iş sözleşmeniz sona erdirilmiştir.”