Güreşçi Hamza Yerli Kaya’nın Vakıfbank ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in de Halk Bankası Yönetim Kurulu’na atanması yeni bir soruyu gündeme getirdi. Banka yönetim kurulu üyesi ne iş yapar? İşte görevleri: 
Güreşçi Hamza Yerli Kaya’nın Vakıfbank ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in de Halk Bankası Yönetim Kurulu’na atanması yeni bir soruyu gündeme getirdi. Banka yönetim kurulu üyesi ne iş yapar?
Banka yönetim kurulu üyeleri her ne kadar sembolikmiş gibi görünse de yasal olarak çok önemli görevlere sahipler. 
Yüksek tutarlı kredilerde son onay makamı da olan banka yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda bankaların kredi ve yönetim politikalarını da belirliyor.
Bu nedenle büyük krediler için mutlaka banka yönetim kurulu üyelerinin imzası gerekiyor.
YÖNETMELİK NE DİYOR?
1 Kasım 2006 tarihinde Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik aynı zamanda bankaların yönetim kurulu üyelerine de büyük sorumluluk veriyor. 
“İlke 3- Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalı ve banka faaliyetleri hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir.” başlığı altında görevler şöyle sıralanıyor:
Yönetim kurulu üyeleri,
-Banka ve hissedarlara karşı sadakatle görevlerini yürütmeli,
– Banka gözetimindeki görevlerini anlamalı,
-Banka işleri için yeterli zaman ayırmalı ve yönetim kurulu toplantılarına katılmalı,
-Yönetim Kurulu üyesi görevini basiretli bir biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirmeli,
-Bankanın tabi olduğu mevzuatı bilmeli ve bankanın düzenleyici ve denetleyici otoriteleri ile ilişkilerinin etkin olmasını sağlamalı,
-Banka aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmemeli ve bu amaçla maddi menfaat kabul etmemeli,
-Diğer üyeleri yanıltmak amacıyla eksik ve taraflı bilgi vermemelidir.
 
RESMİ GAZETE-YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYIN!