Türkiye’de hızla gerileyen hayvancılığa bir darbe daha. Artık köy meralarında hayvan otlatmak parayla. Otlatacağın hayvan sayısı kadar para ödenecek.
Türkiye’de hızla gerileyen hayvancılığa bir darbe daha. Artık köy meralarında hayvan otlatmak parayla. Otlatacağın hayvan sayısı kadar para ödenecek.
Türkiye’de 41 milyon küçük baş 14.8 milyon büyükbaş var. Tarım Bakanlığı, bu hayvanların otlanacağı meralardan para almaya başladı. Meraların paralı olduğunu ortaya çıkartan belgede  2020 yılında otlatma bedelinin büyük baş hayvan başına 10 TL, küçükbaş hayvan başına ise 2.25 kuruş olduğu  belirtildi.