2019 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL Net Faiz geliri elde eden Halk Bankası,  2020 ilk çeyreğindeki Net Faiz geliri % 206 artarak 5,3 milyar TL düzeyine geldi.
HALKBANK Piyasaya desteğinin karşılığını aldı
2020 ilk çeyrek mali verilerini ve faaliyet raporunu açıklayan HALKBANK bilançoda büyüme stratejisinin karşılığını  Net karı % 170 artırarak aldı. 2019 ilk çeyreğinde 2,7 milyar TL Brüt kar açıklayan banka 2020 ilk çeyreğinde bu karlılığını % 96,8 artırarak 5,3 milyar TL olarak açıkladı. 2019 ilk çeyreğinde 305 milyon TL Net kar yapan banka 2020 ilk çeyreğinde bu karlılığını % 170 artırarak 825 milyon TL düzeyine çıkardı.
Bilançoyu krediler ve mevduat artışı büyüttü
2019’da olduğu gibi piyasalara kredi desteği Kamu bankalarında devam etti. Bu durum HALKBANK özelinde de kendini gösterdi. 2019 sonunda 457 milyar TL bilanço büyüklüğüne sahip banka bilançosunu % 7,5 büyüterek 491,4 milyar TL düzeyine çıkarmayı başardı. Bilançoda dikkat çeken unsur; 69,9 milyar TL olan Finansal Varlıklar küçülürken; 2019 sonunda 309,2 milyar TL olan Nakdi Kredilerin % 12,5 artarak 347,9 milyar TL düzeyine çıkması oldu. Banka yılın ilk üç ayında kredilerde 38,7 milyar TL büyüdüğü görüldü. Nakdi krediler yanında 89,9 milyar TL olan Gayri Nakdi kredilerin de 93,6 milyar TL düzeyine çıktığı görüldü.
blankNakdi krediler ağırlıklı KOBİ segmentte oldu
2020 yılı birinci çeyrek faaliyetleri sonucu Banka’nın nakdi krediler toplamının %15,9’unu Bireysel krediler, %84,1’ini ise Ticari krediler oluşturdu. Bireysel krediler yılsonuna göre %7,3 oranında artarken ticari kredilerdeki artış oranı %13,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu kredi dağılımı ile Banka Esnafın ve Sanayicinin Bankası olma özelliği de devam ettirmiş oldu. Bankanın krediler içinde KOBİ’nin yapı 128,7 milyar TL olurken Pazar Payı da % 19,4 oldu. Bankanın canlı Nakdi Kredilerdeki Pazar payı ise % 11,2 düzeyine ulaşmış durumda.
blankMevduat ve Özkaynaklar arttı
2019 sonunu 297,7 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2020 ilk çeyreğinde 300 milyar TL’yi aşarak 327,2 milyar TL düzeyine çıktı.  Bankanın mevduattaki artışı oranı % 9,9 oldu. 32,1 milyar TL olan özkaynaklar da yılın ilk çeyreğinde 32,9 milyar TL düzeyine yükseldi. Mevduatın krediye dönüşme oranını yıl sonunda % 103,9 olarak tamamlayan bankanın büyük ölçekli bankalar arasında  topladığı mevduattan daha fazla kredi veren tek banka olma özelliğini yılın ilk üç ayında da korudu. Bankanın, Mevduatın krediye dönüşme oranı artarak % 106,3 oranına ulaşmış durumda. Vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki apyı ise yılın ilk üç ayında % 17,6’dan % 19,7’ye çıkmış durumda. Bankanın bunu  firmaların nakit akışından daha fazla pay alarak yaptığı tahmin ediliyor.
Gelirleri iyi yönetti
Gelirleri iyi yönettiği görülen bankanın Net Faiz geliri bilançoyu da büyütme stratejisi sayesinde karşılığını aldı. 2019 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL Net Faiz geliri elde eden bankanın 2020 ilk çeyreğindeki Net Faiz geliri % 206 artarak 5,3 milyar TL düzeyine geldi. Net ücret ve komisyonunu da %17 artırarak 616 milyon TL’den 721 milyon TL’ye yükselttiği görüldü. 2019 ilk çeyreğindeki 431 milyon TL olan Ticari zararının ise 2020 ilk çeyreğinde 1,2 milyar TL’ye çıktı. 2019 ilk çeyreğinde 456 milyar TL’den Türev İşlemler karı ise 1,2 milyar TL’ye yükseldi.
Üst Yönetim Giderleri mütevazi bir bütçede kaldı
Çoğu bankada Üst Yönetim giderlerindeki astronomik rakamlar tartışma konusu olurken HALKBANK Kamu bankasının da olması ciddiyetine uygun olarak bu harcamayı her zamanki gibi en az seviyede tuttu. 2019 ilk çeyreğinde Üst Yönetime 2,4 milyon TL ödeyen bankanın 2020 ilk çeyreğinde üst yönetime 2,5 milyon TL ödediği görüldü. Bu davranışın diğer banka ve kamu bankalarına da örnek olmasını dileriz.
Şube sayısı değişmedi
2019 sonunda 1000 şube ile faaliyet gösteren bankanın yılın ilk üç ayında da bu sayısı koruduğu görüldü. Banka 19 bin personel ile hizmet veriyor.
Karlılık rasyoları arttı
2019  sonunda Ortalama Aktif Karlılığı ( ROA ) % 0,4 iken 2020 ilk çeyreğinde % 0,7’ye çıkarken; Ortalama Özkaynak Karlılığı ( ROE ) ise % 5,6’dan % 10,2’ye yükselmiş durumda.