Paket tur satın alan ve covit19 nedeniyle iptal edilen turlarla ilgili  düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan paket tur sözleşmeleri yönetmeliği ücret iadesi yapılacak.
Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen paket turların bedel iadeleri, tur sözleşmesi fesih bildiriminin tur düzenleyicisine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde yapılacak. Ticaret Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan paket tur sözleşmeleri yönetmeliğine, “Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi” başlıklı geçici bir madde eklendi. Geçici maddeye göre, bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren 14 gün içinde yapılması esas olacak. Ancak, Covid-19 salgını nedeniyle, 5 Şubat tarihinden itibaren ifası öngörülen ve havayolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60. günü izleyen 14 gün içinde katılımcıya iade edilecek. Bu kapsamda, katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60. günü izleyen 14 gün içerisinde de iade edilebilecek. Katılımcının hangi geri ödeme şeklini tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükümlülüğü paket tur düzenleyicisi veya aracısına ait olacak.